ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน
               ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อประกันสุขภาพกลุ่ม เอ็ม บี เค ไลฟ์ 

  • สาย HOTLINE CLAIM เบอร์ 098-267-0093 (กรณีฉุกเฉิน)
  • สาย Marketing  ติดต่อคุณณัฐวุฒิ อำนวยผล  เบอร์โทร 093-576-2487   และคุณสีหราช สีลาแสงสาย  เบอร์โทร 089-449-6886   

*************************************************************

ข่าวสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

รายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

(ใช้อีเมลสถาบัน @kmitl Gen 2 ในการล็อคอินเข้าดู มีปัญหาสามารถสอบถามได้ที่ โทร 2329, 3272)

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

Back to Top